Sơ đồ tap update mới nhất đến t5/2020.

Sơ đồ tap update mới nhất đến t5/2020.
AE lưu lại để dùng nhé.
Nhớ ấn theo dõi để nhận nhiều hơn tài liệu và pan sửa chữa.
nguồn: st

5090-A,5253一ACBPQ,5253一BCBR3,5276一ACBR6,8651-CCV18,8651-ACBD7,8656-GCYOU,8656-JC506,8656-MCY61,8656-NC540,8656-F,8656-HC502,8656-MC607,8656-MCY40,8656-MCy45B,8656-MCY61,8658-BCBHI,8658-M CY61,8658-BCBJV,8697-BCE10,8697-BCYA7,8698-CC560,D10C30G0023-CF0C1SSR,D10C30G0023-CFOC1SSR,ILI5381M2AB1-,IT7C60A LE4CBN,MT3807VC,MT39530H-C5209A,NT39329H-C0264A,NT39504H-C02E8C,NT39512H-C5105A,NT39530H-C5208A,NT39530H-C5204A,NT39538H-C1272A,NT39538H-C1298A,NT39538H-1260A,NT39538H-C12B9C,NT39538H-C1295A,NT39540-C5224A,NT39562H-C12G9A,NT39563H-C6502A,NT39565H-C5253A,NT39565H-C5263A,NT39567H-C5251A,NT39567H-C5286A,NT39567H-C5251B,NT39567H-C5284A,NT39573H-C6007A,NT61203H-C5604A,NT61207H-C6802A,NT61227H-C12I7B,NT61228H-C6809A,NT61237H-C6523A-A,NT61302H-C5290A,NT61303H-C52A2B,NT61312H-C6518AA,NT76370FA-80A,NV1047FHA(L),RDJG200PAC1,RM76A30FA-906,RM76H30FA-L04,RM76112FD-032,RM76151FH-061,RM76151FJ-092,RM76152FJ-0A8,RM76153FJ-OAI,RM76180FB-082,RM76190FA-OAO,RM76311FC-805,RM76312FB-80E,RM76320FB-61A(2),RM76320FB-61A,RM76360FA-808,RM76370FC-80K,RM76731FD-60Y,S6CG215-51,S6CG242-51U,S0327B2-2L,SSD3272-3U2R4,SSD3273U2R4,SW8003K,VHILS0327B6-2L,VM10105A,VSM10154A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0902051953
0981443287